ALKUS IMG s.r.o. (SK)

ALKUS IMG s.r.o.

Spoločnosť Alkus IMG sa v roku 2019 rozhodla pre strategickú investíciu do nových výrobných technológií na obrábanie veľkoformátových sendvičových dosiek vlastnej výroby. Ide o špeciálny sendvičový panel skladajúci sa z polypropylénu a hliníka.

Odsávacie systémy
CNC obrábacie centrá
Softvér
Spoločnosť
ALKUS IMG s.r.o.
Mesto
Hodonín
Zameranie
výroba veľkoformátových sendvičových dosiek
Web
https://www.alkus.com
Použité produkty
Plast

O spoločnosti

Spoločnosť Alkus IMG sa v roku 2019 rozhodla pre strategickú investíciu do nových výrobných technológií na obrábanie veľkoformátových sendvičových dosiek vlastnej výroby. Ide o špeciálny sendvičový panel skladajúci sa z polypropylénu a hliníka. Tieto panely sa používajú na debnenie pri stavbách budov. Výroba sendvičových dosiek je realizovaná v spoločnosti Alkus IMG za pomoci sofistikovanej linky. Na základe požiadaviek koncových zákazníkov je pri obrábaní sendvičových dosiek kladený dôraz na to, aby nedochádzalo k poškodeniu povrchu panelov. Vďaka hliníkovým šponám vznikajúcim pri obrábaní, sú panely extrémne náchylné na poškriabanie. Preto bola na túto požiadavku braný veľký ohľad. Spoločnosť TEKMA, ktoré má výhradné predajné zastúpenie skupiny Biesse, prišla s najlepším riešením automatického zakladania sendvičových dosiek a presunu hotových CNC výrobkov pomocou pásového dopravníka, tak aby bola dosiahnutá požadovaná kapacita rezných minút bez povrchových chýb a stroj obsluhoval iba 1 pracovník bez ťažkej a namáhavej práce . Spoločnosť Alkus IMG sa v roku 2019 rozhodla pre strategickú investíciu do nových výrobných technológií na obrábanie veľkoformátových sendvičových dosiek vlastnej výroby. Ide o špeciálny sendvičový panel skladajúci sa z polypropylénu a hliníka. Tieto panely sa používajú na debnenie pri stavbách budov. Výroba sendvičových dosiek je realizovaná v spoločnosti Alkus IMG za pomoci sofistikovanej linky. Na základe požiadaviek koncových zákazníkov je pri obrábaní sendvičových dosiek kladený dôraz na to, aby nedochádzalo k poškodeniu povrchu panelov. Vďaka hliníkovým šponám vznikajúcim pri obrábaní, sú panely extrémne náchylné na poškriabanie. Preto bola na túto požiadavku braný veľký ohľad. Spoločnosť TEKMA, ktoré má výhradné predajné zastúpenie skupiny Biesse, prišla s najlepším riešením automatického zakladania sendvičových dosiek a presunu hotových CNC výrobkov pomocou pásového dopravníka, tak aby bola dosiahnutá požadovaná kapacita rezných minút bez povrchových chýb a stroj obsluhoval iba 1 pracovník bez ťažkej a namáhavej práce .

“Vzhľadom na to, ako funguje dlhodobá spolupráca s firmou Tekma, ktorá je schopná vždy aj na staršie stroje vykonať kompletný servis, vrátane dodávky náhradných dielov, sme veľmi radi, že dokázala prísť s najvhodnejšou ponukou. Splnila naše vysoké požiadavky na finálnu kvalitu dielov, rýchlosť obrábania a kvalitný servis. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli investovať práve s Tekmou“


Roman Nádeníček
ALKUS IMG s.r.o. / Vedúci výroby

Vzhľadom k narastajúcemu množstvu objednávok boli objednané a zakúpené 2 totožné stroje, ktoré sú umiestnené oproti sebe tak, aby prebiehala nakládka materiálu efektívne do oboch strojov. Ďalším možným variantom pre zvýšenie efektivity výroby a zníženie manipulácie s dielcami je diskutovaná investícia do automatického skladu Winstore.


Čerešničkou na torte je zakúpenie systému na odsávanie špon od všetkých CNC strojov vo výrobnej hale. Opäť tu bol kladený dôraz na výkon zariadenia. Pri obrábaní sendvičových dosiek je veľmi dôležité, aby odsávanie fungovalo na 100%. Prípadné zvyšné špony, ktoré by zostávali na stole obrábacieho stroja môžu veľmi jednoducho poškodiť celú dosku.


Je nutné dodať, že v spoločnosti Alkus IMG, sú už 2 staršie obrábacie centrá od firmy Biesse (Excel a Rover B.). Tieto stroje sú stále plne funkčné.