IMPREGNAČNÉ STROJE

SARMAX APACHE 5 (SK)
Som malý výrobca

SARMAX APACHE 5

Sarmax Apache 5 bol navrhnutý pre zákazníkov, ktorí potrebujú impregnovať prvky so stálym tvarom a prierezom ako sú laty alebo hranoly do výšky max. 20 cm. Je vybavená bočnými dverami, ktoré sa úplne otvárajú, čo umožňuje rýchle a efektívne čistenie vnútorných mechanizmov. Toto čistenie je možné vykonávať vďaka vysokotlakovej pištole pripojenej k hydraulickému okruhu stroja. Nastavenie kief je možné vykonať bez zastavenia pracovného cyklu. 

SARMAX APACHE 7 (SK)
Som stredný výrobca

SARMAX APACHE 7

Sarmax Apache 7 bol navrhnutý pre zákazníkov, ktorí potrebujú impregnovať prvky so stálym tvarom a prierezom ako sú laty alebo hranoly do výšky max. 32 cm. Stroj je vybavený bočnými dverami, ktoré sa úplne otvárajú, čo umožňuje rýchle a efektívne čistenie vnútorných mechanizmov. Toto čistenie je možné vykonávať vďaka vysokotlakovej pištole pripojenej k hydraulickému okruhu stroja. Nastavenie kief je možné vykonať bez zastavenia pracovného cyklu. 

SARMAX APACHE 9 (SK)
Som priemyselný výrobca

SARMAX APACHE 9

Sarmax Apache 9 bol navrhnutý pre zákazníkov, ktorí potrebujú impregnovať prvky so stálym tvarom a prierezom ako sú laty alebo hranoly do výšky max 40 cm. Stroj je vybavený bočnými dverami, ktoré sa úplne otvárajú, čo umožňuje rýchle a efektívne čistenie vnútorných mechanizmov. Toto čistenie je možné vykonávať vďaka vysokotlakovej pištole pripojenej k hydraulickému okruhu stroja. Nastavenie kief je možné vykonať bez zastavenia pracovného cyklu.