Olepovacie stroje

AKRON 1100 (SK)
Som malý výrobca

AKRON 1100

Akron 1100 je rad jednostranných automatických olepovačiek, určený pre remeselníkov a výrobné spoločnosti vyžadujúce jednoduchosť, výrobu na mieru a flexibilné riešenie v kompaktných priestoroch.

JADE 200 (SK)
Som malý výrobca

JADE 200

Jade 200 je rad jednostranných automatických olepovačiek, určený pre remeselníkov a výrobné spoločnosti vyžadujúce jednoduchosť, výrobu na mieru a flexibilné riešenie v kompaktných priestoroch. K dispozícii sú rôzne konfigurácie stroja, za účelom splnenia akýchkoľvek výrobných požiadaviek.

JADE 300 (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

JADE 300

Jade 300 je rad jednostranných automatických olepovačiek určený pre remeselníkov, ktorí chcú navýšiť a automatizovať vlastnú výrobu alebo pre priemyselné oddelenia zaoberajúce sa výrobou na mieru. K dispozícii sú rôzne konfigurácie stroja, za účelom splnenia akýchkoľvek výrobných požiadaviek.

AKRON 1300 (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

AKRON 1300

Akron 1300 je rad jednostranných automatických olepovačiek, určený pre remeselníkov a výrobné spoločnosti vyžadujúce jednoduchosť, výrobu na mieru a flexibilné riešenie v kompaktných priestoroch. K dispozícii sú rôzne konfigurácie stroja, za účelom splnenia akýchkoľvek výrobných požiadaviek.

AKRON 1400 (SK)
Som stredný výrobca

AKRON 1400

Akron 1400 je rad jednostranných olepovačiek, pre aplikáciu hrán v roliach alebo v pásoch. Kompaktné obrábacie jednotky navrhnuté pre zjednodušenie úkonov nastavovania sú dostupné v konfiguráciách podľa špecifických výrobných požiadaviek.

STREAM A (SK)
Som stredný výrobca

STREAM A

Stream A je nový rad automatických jednostranných olepovačiek určených pre remeselníkov a menšie výrobné spoločnosti, ktoré si želajú zvýšiť výrobnú kapacitu. Umožňuje používateľom spracovávať veľké množstvo práce. Ucelene sa prispôsobuje akýmkoľvek obrábacím požiadavkám vďaka širokým možnostiam konfigurácie. Viac ako 2,5 miliardy možných konfigurácií na splnenie akýchkoľvek obrábacích požiadaviek.

STREAM B (SK)
Som priemyselný výrobca

STREAM B

Stream B je jednostranná olepovačka spĺňajúca požiadavky veľkovýrobcov z hľadiska vysokej produktivity. Možnosť trojzmennej prevádzky, 7 dní v týždni, a nekonečný počet možností na prispôsobenie produktov na základe výrobných požiadaviek.


STREAM B MDS (SK)
Som priemyselný výrobca

STREAM B MDS

Stream B MDS je jednostranný formátovací a olepovací stroj ideálny pre maloobjemové zákazky, spĺňajúce požiadavky z hľadiska celkovej flexibility stredne veľkých a veľkých výrobných spoločností. Môže byť zabudovaný do automatických výrobných liniek, za účelom zaručenia zvýšenia produktivity, pravouhlosti a hotových výrobkov rôznych tvarov a veľkostí. Je navrhnutý s ohľadom na kompaktné rozmery, zníženie nákladov a následkov a umožňuje používateľom ľahké a účinné spracovanie jednokusových zákaziek.


STREAM C (SK)
Som priemyselný výrobca

STREAM C

STREAM C je najvyšší rad strojov na olepovanie a formátovanie panelov, ktoré umožňujú vykonávať operácie formátovania aj olepovania hrán pomocou jediného systému na priečnej aj pozdĺžnej strane panelu. Tieto spoľahlivé a vysoko výkonné stroje poskytujú vysokú úroveň produktivity.