Striekacie automaty

CEFLA EASY (SK)
Som stredný výrobca

CEFLA EASY

Model Easy je jednoducho použiteľný oscilačný striekací stroj s dvoma ramenami vyvinutý za účelom dosiahnutia veľmi vysokej kvality povrchovej úpravy. Tento stroj je základom komplexných systémov na splnenie požiadaviek veľkoobjemovej výroby. Stroj je určený pre stredne veľké objemy výroby.


CEFLA iBOTIC (SK)
Som priemyselný výrobca

CEFLA iBOTIC

iBotic je vysokokapacitný kartézsky striekací robot zaisťujúci ultra vysokú kvalitu povrchovej úpravy na oboch stranách a hranách obrábaných dielcov, ktorý je vďaka použitiu nového systému riadenia interpolovaných osí teraz ešte flexibilnejší. iBotic je špecifický vďaka možnosti vykonávania simultánnej pracovnej činnosti.


CEFLA iGIOTTO APP (SK)
Som priemyselný výrobca

CEFLA iGIOTTO APP

Maximálna flexibilita a dokonalosť na striekanie 3D objektov. iGiottoApp je robotický systém kombinujúci najlepšie technológie na povrchovú úpravu s vynikajúcimi výkonmi 6-osého antropomorfných robotov. iGiottoApp ponúka všestrannosť vyžadovanú v dnešnej dobe na trhu.


CEFLA MITO (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

CEFLA MITO

MITO je oscilačný striekací stroj, vhodný na nanášanie akéhokoľvek typu náterových hmôt na vodnej báze alebo na báze rozpúšťadiel a lepidiel. Je ideálnym riešením pre menšie a stredne veľké výrobné spoločnosti vyžadujúce flexibilitu a produktivitu spoločne s nákladovo efektívnou prevádzkou.


CEFLA PERFORMA (SK)
Som stredný výrobca Som priemyselný výrobca

CEFLA PERFORMA

CEFLA Performa je kompaktný lineárny striekací stroj, určený na nanášanie náterových hmôt a lakov na vodnej báze alebo na báze rozpúšťadiel na profily, lišty alebo demontované časti okenných rámov so šírkou až 240 / 400 mm. Stroj je vybavený valčekom a dopravným pásom a môže mať až 8 striekacích pištoľ rozdelených do 2 pracovných okruhov.