CNC OBRÁBACIE CENTRÁ 3, 4, 5 OS

ROVER PLAST A FT (SK)
Som stredný výrobca

ROVER PLAST A FT

Rover Plast A FT je CNC obrábacie centrum, ktoré sa vďaka špecifickým inováciám v oblasti spracovania technologických materiálov osvedčilo mimoriadnou spoľahlivosťou a konkurencieschopnosťou.

ROVER PLAST B FT (SK)
Som priemyselný výrobca

ROVER PLAST B FT

Rover Plast B FT je nové portálové CNC obrábacie centrum s pracovným stolom FT na vykonávanie úkonov nesting na plastových a kompozitných materiáloch. Rover Plast B FT je ideálne riešenie na obrábanie materiálov s premenlivým formátom, rozmermi, hrúbkou, zložením a štruktúrou. Pracovný stôl zaručujúci maximálne zachytenie a spoľahlivosť pri upínaní dielcov určených na obrábanie.

ROVER PLAST K FT (SK)
Som malý výrobca

ROVER PLAST K FT

Rover K FT je nové numericky riadené obrábacie centrum s portálovou konštrukciou - najkompaktnejšie na trhu - určené na obrábanie dielcov vyrobených z plastov a jeho derivátov. Ide o ideálne riešenie pre menších a stredne veľkých výrobcov vyžadujúcich flexibilitu a jednoduché použitie v obmedzenom priestore.

BIESSE MATERIA CL (SK)
Som stredný výrobca Som priemyselný výrobca

BIESSE MATERIA CL

Materia CL je rad všestranných, kompaktných, 5-osových obrábacích centier navrhnutých pre uspokojenie širokého spektra potrieb vysokorýchlostného obrábania z hľadiska pokročilých a kompozitných materiálov a špeciálnych alebo vrstvených živíc pre formy, obrábanie za tepla tvarovaných prvkov, neobvykle tvarovaných trojrozmerných prvkov lodný a automobilový priemysel.

BIESSE MATERIA LD (SK)
Som priemyselný výrobca

BIESSE MATERIA LD

Model Materia LD je mimoriadne všestranné 5-osé portálové obrábacie centrum s posuvným priečnikom, navrhnuté na uspokojenie širokého spektra potrieb vysokorýchlostného obrábania v oblasti orezávania plastových a kompozitných materiálov, vysokorýchlostného frézovania živicových alebo hliníkových modelov a prototypových foriem. Tento model sa odporúča predovšetkým pre automobilový, kozmický a lodný priemysel, motoršport a výrobu foriem.