Vybavenie lakovní

COIMA GROUP - BOX (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

COIMA GROUP - BOX

Táto komora je vyrobená zo samonosných izolačných sendvičových panelov s krytmi z vopred nalakovanej galvanizovanej ocele. Je vhodná na úkony povrchovej úpravy a vytvrdzovania v úplne bezprašnom prostredí s riadenou teplotou. Môže obsahovať suché alebo mokré kabíny alebo brúsne stolice či kabíny, pretlakové jednotky a systém ohrievania horúcou vodou alebo na vyžiadanie ohrievaním pomocou (plynových alebo olejových) vzduchových nádob.COIMA GROUP - CVA (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

COIMA GROUP - CVA

Kabína, ktorá je kompletne vyrobená z ohýbaných galvanizovaných oceľových panelov, umožňuje odsávanie a oddeľovanie pigmentov a výparov od striekaných náterových hmôt so syntetickými, organickými rozpúšťadlami a rozpúšťadlami na vodnej báze. Filtrácia pigmentov náterových hmôt je zaisťovaná vodnou clonou, stekajúcou po vopred nalakovanej galvanizovanej kovovej stene (prvý stupeň, hrubá filtrácia), separátorom kvapiek a filtrom zo syntetických vlákien (druhý stupeň, jemná filtrácia), uloženými v ľahko vyberateľných zásuvkách.


COIMA GROUP - CVS (SK)
Som malý výrobca Som stredný výrobca

COIMA GROUP - CVS

Kabína, ktorá je kompletne vyrobená z ohýbaných galvanizovaných oceľových panelov, umožňuje odsávanie a oddeľovanie pigmentov a výparov od striekaných náterových hmôt so syntetickými, organickými rozpúšťadlami a rozpúšťadlami na vodnej báze. Filtrácia pigmentov náterových hmôt je zaisťovaná odsávacou stenou z vlnitej lepenky (prvý stupeň, hrubá filtrácia) a filtrom zo syntetických vlákien uloženým v ľahko vyberateľných zásuvkách (druhý stupeň, jemná filtrácia).